ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ОТ 50лв.

Официални правила на играта

1. Организатори:
Играта се организира от онлайн магазин www.chantichka.bg („Организатор”).
Организаторът си запазва правото да модифицира или променя правилата, като промените ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на Chantichka.bg. Промените влизат в сила от датата на тяхното оповестяване.

2. Право на участие в Играта
Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице (навършило 18-годишна възраст), което има постоянен адрес на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват служители на Бюти сешън ЕООД , Chantichka.bg, както и следните техни роднини: възходящи, низходящи, братя, сестри, съпрузи и роднини. Участието в тази Игра включва пълното познаване и приемане на условията на този правилник.

3. Период и място за провеждане на Играта
Промоционалната Игра стартира на 26 Януари 2014 г. и продължава до 14 Февруари 2014 г.. В случай, че Организаторите решат да съкратят или да удължат тази кампания, това ще бъде направено публично по начина, описан в т.1. Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България.

4. Участващи в Играта
Участието в Играта не е обвързано с покупка. Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т. 2, има право да участва.

 5. Награди

Наградите от Играта на Chantichka.bg са две- два ваучера на стойност 50 лева. Ваучерите важат само за покупка от онлайн магазина- www.chantichka.bg

*1* Първият ваучер ще получи един фен на facebook страницата, без значение колко приятели е поканил и колко от тях са взели участие в играта. Жребият е на произволен принцип.

*2* Вторият ваучер ще получи един фен на facebook страницата, като за всеки поканен и успешно регистрирал се негов приятел, участникът е получил БОНУС точка. Всяка БОНУС точка носи допълнително присъствие на името на участникът в жребия за вторият ваучер. Колкото повече Ваши приятели са се регистрирали в играта, толкова повече пъти Вашето име ще присъства в жребия. Ако не сте поканили приятели, Вашето име ще присъства само веднъж в жребия.

 

6. Механизъм на промоционалната кампания:
Играта на Chantichka.bg дава възможност на участниците да спечелят награда по два начина – разчитайки на късмета си и разчитайки на подкрепа от своите приятели. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила (например изполване на фиктивни акаунти във Facebook на един и същ IP адрес и др.). При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
Всеки потребител, отговарящ на условията за участие, посочени в т. 2, може да участва в Кампанията като:

-6.1.Посети Facebook страницата на Играта

 http://www.facebook.com/chantichka.bg  , използвайки собствения си профил.

-6.2. Всеки желаещ да участва за спечелване на ваучер, трябва да хареса Facebook страницата на Chantichka.bg от таба „Играй и спечели”, намиращ се на адрес:  http://www.facebook.com/chantichka.bg/app_143103275748075

-6.3.След като хареса страницата, пред потребителя се отваря екран с полета, в които трябва да въведе своите данни- име и фамилия, е- майл адрес и телефон за връзка. След което, трябва да натисне бутон „Участвай”. Тези данни се използват само и единствено, за да могат организаторите бързо да се свържат със спечелилите дадена награда.

-6.4.С изпълнението на стъпка 3, всеки потребител е записан за спечелване на награда- ваучер *1*.


-6.5. Ако потребителят иска да участва за спечелване на ваучер *2*, той трябва да покани свои приятели да се запишат за играта (приложението автоматично ще Ви предложи да поставите линк към Играта на Вашата стена), като по този начин ще трупате БОНУС точки в класирането. Всеки регистрирал се Ваш приятел в играта, Ви носи по една БОНУС  точка.  Всяка БОНУС точка носи по 1 допълнително присъствие на името Ви в жребия за вторият ваучер.

7. Теглене на наградите

Играта приключва на 14.02.2014 година в 17:00 ч. Имената на победителите ще бъдат публикувани след 20:00 ч. в същия ден на страницата на Chantichka.bg:

http://www.facebook.com/chantichka.bg

8. Организаторите на Играта ще се свържат с победителите в срок от два работни дни на посочените от тях телефони.


Всички цени са с включено ДДС и в български лева. Всички снимки и текстове са със запазено авторско право и използването им без разрешението на chantichka.bg е незаконно.